Herb Rady Miasta MilanówkaPrzewodniczący Komisji Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska uprzejmie zaprasza na posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Milanówka, które odbędzie się w dniu 26 lutego 2020r. (środa) o godz. 18:00, w budynku „B” Urzędu Miasta przy ulicy Kościuszki 45.

Porządek obrad Komisji:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Opinia Komisji dotycząca uchwał w sprawie:
  1. powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego.;
  2. przyjęcia stanowiska Rady Miasta Milanówka dotyczącego dramatycznej sytuacji w gospodarce odpadami w Gminie Milanówek, a także konieczności podjęcia niezwłocznych działań legislacyjnych oraz organizacyjnych w sferze funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce;
  3. ustanowienia pomnika przyrody;
  4. zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa pomnikowego dębu szypułkowego rosnącego na terenie działki nr ew. 82 obręb 05-17 przy ulicy Mickiewicza 4 w Milanówku.
 3. Rozpatrzenie pisma Stowarzyszenia Razem dla Milanówka z dnia 03.09.2019 r. (data wpływu do Urzędu Miasta w dniu 04.09.2019 r. zarejestrowanego pod numerem 09659.2019) w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: „Turczynek A” i „Śródmieście”.
 4. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska
Jaromir Chojecki


Zobacz również:

Udostępnij na: