Herb Rady Miasta MilanówkaPrzewodniczący Komisji Edukacji Rady Miasta Milanówka uprzejmie zaprasza na posiedzenie ww. Komisji, które odbędzie się w dniu 24 stycznia 2020 r. (piątek) o godz. 17:00 w budynku „B” Urzędu Miasta Milanówka przy ulicy Kościuszki 45.

Porządek obrad Komisji:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Opinia Komisji dotycząca uchwał w sprawie:
  1. zmieniająca uchwałę Nr 143/XII/19 Rady Miasta Milanówka z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie: Programu współpracy Miasta Milanówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2020,
  2. ustalenia wysokości opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka w Publicznym Żłobku w Milanówku,
  3. planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu dla których organem prowadzącym jest Gmina Milanówek,
  4. określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Milanówek w roku szkolnym 2019/2020,
  5. powołania Młodzieżowej Rady Miasta Milanówka.
 3. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji Edukacji
Kamil Bialik


Zobacz również:

 

 

Udostępnij na: