Herb Rady Miasta MilanówkaInformuję o zwołaniu posiedzenia Komisji Kultury i Sportu Rady Miasta Milanówka, które odbędzie się w dniu 20 listopada 2019 r. (środa) o godz. 18:00, w budynku „B” Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

Porządek obrad:

  1. Przyjęcie porządku obrad;
  2. Opinia Komisji dotycząca uchwały w sprawie Programu współpracy Miasta Milanówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
  3. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji Kultury i Sportu
Karolina Białecka


Zobacz również:

Udostępnij na: