Herb Rady Miasta MilanówkaPrzewodniczący Komisji Edukacji Rady Miasta Milanówka uprzejmie zaprasza na posiedzenie ww. Komisji, które odbędzie się w dniu 21 listopada 2019 r. (czwartek) o godz. 16:00 w budynku „B” Urzędu Miasta Milanówka przy ulicy Kościuszki 45.

Porządek obrad Komisji:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Opinia Komisji dotycząca projektów uchwał w sprawie:
    1. Programu współpracy Miasta Milanówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
    2. utworzenia Publicznego Żłobka w Milanówku oraz nadania mu Statutu.
  3. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji Edukacji
Kamil Bialik


Zobacz również:

Udostępnij na: