Herb Rady Miasta MilanówkaInformuję o zwołaniu posiedzenia Komisji Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Milanówka, które odbędzie się w dniu 19 listopada 2019 r. (wtorek) o godz. 17:00, w budynku „B” Urzędu Miasta przy ulicy Kościuszki 45.

Porządek obrad:

  1. Przyjęcie porządku obrad;
  2. Opinia Komisji dotycząca projektów uchwał w sprawie:
    1. Programu współpracy Miasta Milanówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
    2. zmiany Regulaminu Targowiska Miejskiego w Milanówku ;
    3. zmiany Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Milanówku.
  3. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska
Jaromir Chojecki


Zobacz również:

Udostępnij na: