Herb Rady Miasta MilanówkaPrzewodniczący Komisji Edukacji Rady Miasta Milanówka uprzejmie zaprasza na posiedzenie ww. Komisji, które odbędzie się w dniu 14 czerwca 2019 r. (piątek) o godz. 17:00 w budynku „B” Urzędu Miasta Milanówka przy ulicy Kościuszki 45.

Porządek obrad Komisji:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Opinia Komisji w sprawie wykonania budżetu za 2018 r.
 3. Opinia Komisji dotycząca projektów uchwał w sprawie:
  1. przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Miasta Milanówka;
  2. ustanowienia „Programu Stypendialnego Miasta Milanówka”;
  3. zmiany uchwały Nr 447/XLVI/18 Rady Miasta Milanówka z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Milanówek placówkach wychowania przedszkolnego;
  4. ustalenia kierunków działania organu wykonawczego w 2019 r.
 4. Odczytanie protokołu dot. remontów w jednostkach oświatowych. 
 5. Sprawy różne.
 6. Wizyta członków komisji w Szkole Podstawowej nr 3.

Przewodniczący Komisji Edukacji
Kamil Bialik

Zobacz więcej:

Udostępnij na: