Herb Rady Miasta MilanówkaInformuję o zwołaniu posiedzenia Komisji Budżetu i Inwestycji Rady Miasta Milanówka, które odbędzie się w dniu 16 maja 2019 r. (czwartek) o godz. 17:00 w budynku "B" Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

Porządek obrad Komisji:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Opinia Komisji dot. projektów uchwał w sprawie:
  1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2019–2024;
  2. zmian budżetu miasta Milanówka na 2019 r.;
  3. udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Milanówku;
  4. zmiany statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Milanówka;
  5. wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną – ul. Lazurową w Milanówku;
  6. wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na części nieruchomości stanowiącej działki ewidencyjne nr 2/15, 2/25 i 2/26 z obrębu 06-10 przy ul. Rososzańskiej w Milanówku;
  7. wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na części nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 133 z obrębu 06-03 przy ul. Krzywej w Milanówku.
 3. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Inwestycji
Jolanta Nowakowska

Udostępnij na: