Herb Rady Miasta MilanówkaPrzewodniczący Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Miasta Milanówka uprzejmie zaprasza na posiedzenie ww. komisji, które odbędzie się w dniu 16 stycznia (środa) 2019 r. o godz. 16:00, w budynku „B” Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

Proponowany porządek obrad:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Opinia Komisji dotycząca projektów uchwał w sprawie:
    a) uchwalenia Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Milanówek na lata 2019-2021;
    b) ustalenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z nieodpłatnej pomocy społecznej w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego, w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023;
    c) ustanowienia dla Miasta Milanówka wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023;
  3. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej

Hubert Jarek

Udostępnij na: