Herb Rady Miasta MilanówkaPrzewodnicząca Komisji Budżetu i Inwestycji Rady Miasta Milanówka, uprzejmie zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się w dniu 14 stycznia 2019 r. (poniedziałek) o godz. 17:00 w budynku „B” Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

Porządek obrad Komisji:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Opinia Komisji dot. projektów uchwał w sprawie:
  • autopoprawki do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2019–2024;
  • autopoprawki do budżetu miasta Milanówka na 2019 r.;
  • udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Grodziskiego na budowę dwóch rond przy wiadukcie w Milanówku;
  • wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną – boczną od ul. Stokrotki w Milanówku.
 3. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Inwestycji

Kinga Niedźwiecka-Reszczyk

Udostępnij na: