Herb Rady Miasta MilanówkaZawiadamiam o zwołaniu wspólnego posiedzenia Komisji, które odbędzie się w dniu 3 stycznia 2019 r. (czwartek) o godz. 16:00 w budynku "B" Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

Porządek obrad Komisji:

  1. Przyjęcie porządku obrad;
  2. Opinia Komisji dot. projektów uchwał w sprawie:
    • Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2019–2024;
    • budżetu miasta Milanówka na 2019 r.
  3. Sprawy różne.

Przewodnicząca Rady Miasta Milanówka

Janina Moława

Udostępnij na: