Herb Rady Miasta MilanówkaPrzewodnicząca Komisji Budżetu i Inwestycji Rady Miasta Milanówka, uprzejmie zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się w dniu 17 grudnia 2018 r. (poniedziałek) o godz. 17:00 w budynku "B" Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

Porządek obrad Komisji:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Opinia Komisji dot. projektów uchwał w sprawie:
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2018–2024;
  • zmian budżetu miasta Milanówka na 2018 r.;
  • ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018;
  • dopłaty do taryf za zbiorowe odprowadzenie ścieków.
 3. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Inwestycji

Kinga Niedźwiecka-Reszczyk

Udostępnij na: