Herb Rady Miasta MilanówkaInformuję o zwołaniu posiedzenia Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Miasta Milanówka, które odbędzie się w dniu 12 grudnia (środa) 2018 r. o godz. 16:00, w budynku „B” Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

Proponowany porządek obrad:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Milanówek na 2019 rok.
  3. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej
Hubert Jarek

Udostępnij na: