Herb Rady Miasta MilanówkaPrzewodnicząca Komisji Budżetu i Inwestycji Rady Miasta Milanówka, uprzejmie zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się w dniu 27 listopada 2018 r. (wtorek) o godz. 17:00 w budynku "B" Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

Porządek obrad Komisji:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Opinia Komisji dot. projektów uchwał w sprawie:
  1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2018–2024;
  2. zmian budżetu miasta Milanówka na 2018 r.;
  3. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok;
  4. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok;
  5. ustalenia stawek dotacji dla samorządowego zakładu budżetowego na 2019 rok;
  6. ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Milanówka;
  7. wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną – ul. Myśliwiecką w Milanówku;
  8. wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną – ul. Tęczową w Milanówku;
  9. wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną – boczną od ul. Długiej w Milanówku;
  10. wyrażenia zgody na zastosowanie bonifikat w przypadku wniesienia opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, określenia stawek procentowych oraz zasad ich ustalania.
 3. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Inwestycji

Kinga Niedźwiecka-Reszczyk

Udostępnij na: