Herb Rady Miasta MilanówkaInformuję o zwołaniu posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Milanówka, które odbędzie się w dniu 5 października 2018 r. (piątek) o godz. 15:00, w budynku “B”  Urzędu Miasta przy ulicy Kościuszki 45.

Proponowany porządek obrad:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
  3. Rozpatrzenie skargi Pani (…) z dnia 03.09.2018 (data wpływu do Urzędu Miasta dnia 10.09.2018 r. zarejestrowanej pod numerem 08181.2018) przesłanej za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego przy piśmie WI-IV.1411.22.2018 na działanie Burmistrza Miasta Milanówka w kwestii zapewnienia bezpieczeństwa na ul. Chopina w Milanówku przy organizacji ruchu drogowego;
  4. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Henryk Dąbek

Udostępnij na: