herb rmmInformuję o zwołaniu posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Milanówka, które odbędzie się w dniu 13 czerwca 2018 r. (środa) o godz. 16:00, w budynku “B” Urzędu Miasta przy ulicy Kościuszki 45.

Proponowany porządek obrad:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
  3. Rozpatrzenie skarg:
    a) rozpatrzenie skargi Stowarzyszenia Na Rzecz Miast-Ogrodów z dnia 10.05.2018 r. (data wpływu do Urzędu Miasta dnia 11.05.2018 r. zarejestrowanej pod numerem 04432.2018) na działanie Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej dotycząca zniszczenia siedlisk jerzyków;
    b) rozpatrzenie skargi Pani (…) z dnia 16.04.2018 r. (data wpływu do Urzędu Miasta dnia 23.05.2018 r. zarejestrowanej pod numerem 04801.2018) przesłanej za pośrednictwem Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju przy piśmie DAB.5.051.15.2017.KB.16 na działanie Burmistrza Miasta Milanówka dotyczącej uchylania się od wykonania audytu;
  4. Sprawy różne.


Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Henryk Dąbek

Udostępnij na: