herb rmmInformuję o zwołaniu posiedzenia Komisji Kultury Rady Miasta Milanówka, które odbędzie się w dniu 23 maja 2018 r. (środa) o godz. 12.00, w budynku „B” Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

Porządek obrad:

  1. Przyjęcie porządku obrad;
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji;
  3. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji celowych w roku 2018 na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach położonych na terenie miasta Milanówka wpisanych do rejestru zabytków;
  4. Informacja na temat bieżących imprez kulturalnych organizowanych przez Milanowskie Centrum Kultury i Miejską Bibliotekę Publiczną oraz wydarzeń kulturalnych związanych ze 100-leciem odzyskania przez Polskę niepodległości;
  5. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Milanowskiej Biblioteki Publicznej za 2017 roku.
  6. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji Kultury
Włodzimierz Starościak

Udostępnij na: