herb rmmPrzewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Milanówka, prosi o wzięcie udziału w posiedzeniu ww. Komisji, które odbędzie się w dniu 23 listopada 2017 r. (czwartek) o godz. 16:00, w budynku “B”  Urzędu Miasta przy ulicy Kościuszki 45.

Proponowany porządek obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

3. Rozpatrzenie skarg:

a) rozpatrzenie skargi mieszkańców (…) z dnia 10.10.2017 r. (data wpływu do Urzędu Miasta dnia 17.10.2017 r. zarejestrowanej pod numerem 09830.2017) na działanie Burmistrza Miasta Milanówka dotycząca braku postępów przy działaniach zmierzających utwardzenia ulicy Spółdzielczej;

b) rozpatrzenie skargi Pani (…) z dnia 23.10.2017 r. (data wpływu do Urzędu Miasta dnia 26.10.2017 r. zarejestrowanej pod numerem 10117.2017) na Burmistrza Miasta Milanówka dotycząca natychmiastowego utwardzenia ulicy Wierzbowej oraz zaniechania jej równania;

c) rozpatrzenie skargi Pana (…) z dnia 18.10.2017 r. (data wpływu do Urzędu Miasta dnia 30.10.2017 r. zarejestrowanej pod numerem 10246.2017) przesłanej za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego. Skarga skierowana jest na działalność Burmistrza Miasta Milanówka dotycząca udzielenia niewłaściwych odpowiedzi oraz niewłaściwego (niezgodnego z prawem zdaniem skarżącego) działania Burmistrza w kwestii rozwiązania sprawy ulicy Bocianiej (dz. Nr 41/2);

d) rozpatrzenie skargi Pana (…) z dnia 02.11.2017 r. (data wpływu do Urzędu Miasta dnia 02.11.2017 r. zarejestrowanego pod numerem 10358.2017). Skarga skierowana na działalność Burmistrza Miasta Milanówka w zakresie terminowości załatwiania spraw przez Burmistrza oraz zarzutu nieprzekazania pisma skierowanego do rady Radzie Miasta Milanówka. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Henryk Dąbek

Udostępnij na: