herb rmmPrzewodnicząca Komisji Praworządności, Bezpieczeństwa Publicznego, Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Milanówka uprzejmie zaprasza na posiedzenie ww. Komisji, które odbędzie się w dniu 21 listopada 2017 r. (wtorek) o godz. 17:00, w  budynku „B” Urzędu Miasta przy ulicy Kościuszki 45.

Porządek obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

3. Opinia Komisji dotycząca uchwał w sprawie:

a) Programu współpracy Miasta Milanówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018;

b) projektu budżetu miasta Milanówka na 2018 r.

4. Sprawy różne.   

Przewodnicząca Komisji Praworządności, Bezpieczeństwa Publicznego,

Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska

Hanna Młynarska

Udostępnij na: