pdfUchwała nr 752/XCVII/24 RMM z dnia 14 lutego 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu cmentarza oraz rejonu ulic Teligi i Małej.195.7 KB

Udostępnij na: