pdfUchwała nr 746/XCVI/24 RMM z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego dla osób, dzieci i uczniów objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 oraz zasad zwrotu tych wydatków150.49 KB

Udostępnij na: