pdfUchwała nr 726/XCIV/23 RMM z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się jedynie w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Milanówek, nie stanowiących jej wyłącznej własności.294.11 KB

Udostępnij na: