pdfUchwała nr 515/LXIII/22 RMM z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr 337/XXIX/13 Rady Miasta Milanówka z dnia 3 września 2013 roku w sprawie przyjęcia programu działań promujących rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Miasta Milanówka poprzez wspieranie ich warunków życiowych347.79 KB

Udostępnij na: