pdfUchwała nr 468/LIII/21 RMM z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowych na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku nieruchomym położonym w Milanówku, wpisanym do rejestru zabytków lub Gminnej Ewidencji Zabytków343.58 KB 

Udostępnij na: