pdfUchwała nr 368/XLIII/21 RMM z dnia 19 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumień Partnerskich w sprawie wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 2.1 E – usługi – Poddziałania 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT, typ projektów: Zakup sprzętu i oprogramowania do szkół, umożliwiającego wprowadzenie nowoczesnych form nauczania z wykorzystaniem TIK oraz zapewnienie możliwości realizacji działań edukacyjnych w formule zdalnej w związku z zagrożeniem powtórzenia lub przedłużeniem się epidemii COVID 19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. 357.26 KB

Udostępnij na: