{slider title="Informacje szczegółowe" open="false"}

Prezes

Małgorzata Trębińska

NIP

5291610934

REGON

016302616

KRS

0000164269

Organ Rejestrujący

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy KRS

Nr konta

40 1090 2851 0000 0001 2194 7209

{/sliders}

Udostępnij na: