Herb Rada Miasta Milanówka

Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu XLVI Sesji Rady Miasta Milanówka, która odbędzie się w dniu 13 lipca 2021 r. (wtorek) o godz. 16.00 w budynku "B" Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie XLVI Sesji Rady Miasta Milanówka.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad Sesji.
 3. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Milanówek za 2020 rok – debata.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Burmistrza Miasta Milanówka.
 5. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Milanówka za rok 2020:
  1. prezentacja sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Milanówka za rok 2020,
  2. opinie Komisji branżowych dotyczące sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Milanówka za rok 2020,
  3. dyskusja,
  4. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wykonaniu budżetu za rok 2020,
  5. opinia Komisji Rewizyjnej dot. sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Milanówka za rok 2020,
  6. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej,
  7. zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Milanówka za rok 2020,
  8. podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Milanówka z tytułu wykonania budżetu za rok 2020.
 6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Milanówka z prac między sesjami.
 7. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Milanówka z wykonania uchwał Rady Miasta Milanówka.
 8. Interpelacje i zapytania.
 9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 10. Sprawy różne.
 11. Zakończenie XLVI Sesji Rady Miasta Milanówka.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Milanówka

Witold Mossakowski

Udostępnij na: