Herb Rada Miasta Milanówka

Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miasta Milanówka prosi o wzięcie udziału w posiedzeniu ww. Komisji, które odbędzie się w dniu 5 lipca 2021 r. (poniedziałek) o godz. 16:30 w trybie on-line na kanale YouTube Milanówek Miasto-Ogród.

Porządek obrad:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Opinia komisji dotycząca wykonania budżetu za 2020 r.
  3. Omówienie sprawozdania z działalności Straży Miejskiej w Milanówku za 2020 r.
  4. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji Praworządności i  Bezpieczeństwa Publicznego

Jakub Piotrowski

Udostępnij na: