pdfZarządzenie nr 5/VIII/2024 BMM z dnia 5 stycznia roku w sprawie: planu kontroli w 2024 roku, dotyczących realizacji obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych oraz przedsiębiorców posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych lub opróżniania osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Milanówek192.84 KB

Udostępnij na: