pdfZarządzenie Nr 19/VIII/2023 BMM z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Zagospodarowanie przestrzeni w centrum miasta Milanówka w ramach projektu „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zagospodarowanie terenów zielonych na obszarze Gminy Milanówek”.206.22 KB

Udostępnij na: