pdfZarządzenie Nr 13/VIII/2023 BMM z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Zagospodarowanie terenu parku im. M. Lasockiego w Milanówku w ramach projektu „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zagospodarowanie terenów zielonych na obszarze Gminy Milanówek”345.62 KB

Udostępnij na: