pdfZarządzenie nr 226/VIII/2022 BMM z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym wraz z utwardzeniem terenu w ramach zadania - Zadanie 2.1 – „Zagospodarowanie terenu wokół willi Turczynek” w ramach projektu „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zagospodarowanie terenów zielonych na obszarze Gminy Milanówek”210.17 KB

Udostępnij na: