pdfZarządzenie nr 154/VIII/2022 BMM z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami pn.: „Przebudowa skateparku w Milanówku”. Postępowanie nr ZP.271.2.15.RTI.2022.JS126.33 KB 

Udostępnij na: