pdfZarządzenie Nr 144/VIII/2021 BMM z dnia 25.08.2021 roku w sprawie wprowadzenia ,,Podręcznika procedur stosowanych w Jednostce Realizującej Projekt w Urzędzie Miasta Milanówka przy realizacji Projektu pn. Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zagospodarowanie terenów zielonych na obszarze Gminy Milanówek” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 154.59 KB

Udostępnij na: