pdfZarządzenie nr 46/VIII/2021 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami pn.: Zakup usług ubezpieczeń mienia, OC oraz ubezpieczeń komunikacyjnych dla Urzędu Miasta Milanówka i jednostek organizacyjnych. Postępowanie nr ZP.271.2.4.2021.JS208.09 KB.

Udostępnij na: