• Zarządzenie nr 70/VIII/2020 BMM z dnia 15 maja 2020 roku w sprawie: uszczegółowienia klasyfikacji wydatków przyjętych w Uchwale Nr 216/XXV/20 Rady Miasta Milanówka z dnia 14 maja 2020 roku
    • Załącznik nr 1 – Wydatki ujęte w grupach w pełnej klasyfikacji budżetowej

Udostępnij na: