• Zarządzenie nr 68/VIII/2020 BMM z dnia 13 maja 2020 roku w sprawie: uszczegółowienia klasyfikacji wydatków do paragrafów w Zarządzeniu nr 67/VIII/2020 BMM z dnia 13 maja 2020 roku
    • Załącznik nr 1 – Wydatki ujęte w grupach w pełnej klasyfikacji budżetowej

Udostępnij na: