Informacje szczegółowe

Logo Stowarzyszenia Kuźnia Milanowska

Prezes

Agnieszka Kamińska

Nr krs lub inny

0000131186

Organ rejestrujący

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XXI Wydział Gospodarczy KRS

NIP

5291666277

REGON

015435321

Nr konta banowego

65 2130 0004 2001 0500 3041 0001

Obszar działań

  1. Promowanie postaw i wartości etycznych oraz wspieranie wszechstronnego rozwoju osób zgodnie z prawdą o człowieku i nauką Kościoła katolickiego,
  2. propagowanie wartości i znaczenia rodziny jako najlepszego środowiska dla rozwoju dzieci i młodzieży,
  3. wspieranie rodziców w ich funkcji wychowawczej prowadzonej w duchu umiłowania ojczyzny i otwarcia na świat,
  4. działanie na rzecz miasta Milanówka w zakresie upowszechniania i kultywowania jego tradycji,
  5. wspieranie rozwoju kultury i oświaty w mieście oraz poprawa warunków rekreacji i wypoczynku w Milanówku,
  6. działalność na rzecz integracji europejskiej i współpracy międzynarodowej

Plik do pobrania:

pdfStatut Stowarzyszenie "Kuźnia Milanowska"

Udostępnij na: