Informacje szczegółowe

logo skauci

Prezes

hm. Piotr Sitko hr

Nr KRS lub inny

0000089011

Organ rejestrujacy

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS

NIP

7120157469

REGON

004163118

Nr konta bankowego

31 1500 1777 1217 7007 7790 0000

Obszar działań

Stowarzyszenie prowadzi działalność oświatowo-wychowawczą na rzecz ogółu społeczności, której celem jest dostarczenie dzieciom i młodzieży środków osobistego rozwoju, poprzez praktykowanie tradycyjnej metody skautowej opracowanej przez założyciela skautingu Roberta Baden-Powella, rozwiniętej przez Jakuba Sevina i założycieli harcerstwa polskiego, w oparciu o zasady religii rzymskokatolickiej i poprzez możliwie najszerszą współpracę z młodymi ludźmi z innych krajów europejskich.

Udostępnij na: