Informacje szczegółowe

Prezes

Anna Piotrowska

Nr KRS lub inny

0000028387

Organ rejestrujący

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XVI Wydział Gospodarczy KRS

NIP

529 10 19 224

REGON

011625651

Nr konta bankowego

02 1240 6348 1111 0010 5589 4471

Udostępnij na: