Informacje szczegółowe

logo skc

Prezes

Monika Jurgo-Puszcz

Nr KRS lub inny

0000336014

Organ rejestrujący

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS

NIP

5291774529

REGON

142011746

Nr konta bankowego

37 9291 0001 0087 4089 2000 0010

Obszar działań

  1. popularyzacja wiedzy dotyczącej historii,
  2. prace związane z opieką nad zabytkami piśmiennictwa i archiwaliami,
  3. szerzenie nowoczesnych metod prezentacji i przechowywania informacji,
  4. propagowanie kultury i ochrona dziedzictwa narodowego,
  5. opracowania naukowe i edytorskie,
  6. inicjowanie przedsięwzięć i popieranie postaw służących nauce i oświacie, kulturze i sztuce, kulturze języka polskiego, rozwojowi cywilizacyjnemu społeczeństwa polskiego,
  7. działalność integrująca członków Stowarzyszenia poprzez udział w przedsięwzięciach kulturalno-edukacyjnych,
  8. współpraca z instytucjami krajowymi i międzynarodowym

Plik do pobrania:

pdfStatut Stowarzyszenia Konserwatorów Czasu

Udostępnij na: