Informacje szczegółowe

Prezes

Mateusz Kawałkowski

Nr KRS lub inny

nr 44, Ewidencja Klubów Sportowych Starosty Grodziskiego

Organ rejestrujący

Starosta Powiatu Grodziskiego

NIP

529 18 01 410

REGON

146722770

Nr konta bankowego

88 1940 1076 3120 1210 0000 0000

Obszar działań

Przyczynianie się do sukcesu swoich członków.

  1. Wpływanie na podnoszenie poziomu umiejętności, efektywności sportowej swoich członków.
  2. Wpływanie na rozwój sportu po przez udoskonalanie przestrzeni na terenie którym można się szkolić.
  3. Organizowanie zawodów i rywalizacji sportowej na terenie kraju i zagranicą.
  4. Popularyzowanie kultury fizycznej.
  5. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.
  6. Współdziałanie w dziedzinie kultury fizycznej i sportu, z innymi stowarzyszeniami i organizacjami.
  7. Tworzenie torów (Dirt) oraz skateparków na terenie działalności stowarzyszenia.

Plik do pobrania:

pdfStatut Klubu Sportowego HARDONBMX TEAM

Udostępnij na: