Informacje szczegółowe

Prezes

Jan Owsianka

Nr KRS lub inny

0000505007

Organ rejestrujący

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS

Nr konta

66 9291 0001 0086 4846 2000 0010

Obszar działań

Celem stowarzyszenia jest umożliwienie zachowania przez dotychczasowych użytkowników działek administrowanych w imieniu Polskiego Związku Działkowców przez Rodzinny Ogród Działkowy "MALWA" w Milanówku praw do korzystania z uprawianych przez nich ogródków oraz stworzenia ram prawno-organizacyjnych dla pozyskiwania nowych użytkowników działek.

Ponadto, celem stowarzyszenia jest:

  1. Dążenie do uzyskania tytułu prawnego do zarządzania gruntami, na których usytuowany jest Rodzinny Ogród Działkowy "MALWA",
  2. Organizowanie i udzielanie pomocy oraz poradnictwa w zagospodarowaniu działek i prowadzeniu upraw ogrodniczych,
  3. Propagowanie wiedzy ogrodniczej, zwłaszcza poprzez szkolenia i prowadzenie działalności wydawniczej związanej z celami stowarzyszenia,
  4. Prowadzenie działalności społecznej, wychowawczej, wypoczynkowej, rekreacyjnej i innej na rzecz członków stowarzyszenia, i ich rodzin,
  5. Wszechstronne działanie na rzecz ochrony przyrody i środowiska,
  6. Propagowanie idei ogrodnictwa działkowego, wszechstronnego znaczenia ogrodów działkowych dla rodzin działkowców oraz racjonalnego wykorzystania gruntów miejskich.

Udostępnij na: