Zadania

Sekretarz Miasta
Piotr Iwicki

 


Kontakt:

ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek
tel. 22 758 30 61, 22 758 30 62 wew. 125
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kompetencje:

1. Sekretarz zajmuje się problematyką funkcjonowania Urzędu, planowania i organizacji pracy, obsługi interesantów, gospodarki zielenią miejską, ochrony środowiska, planowania i zagospodarowania przestrzennego, estetyki miasta i gospodarki nieruchomościami.
2. Przy wykonywaniu zadań Sekretarz działa na podstawie i w granicach określonych pełnomocnictwami i upoważnieniami udzielonymi przez Burmistrza.
3. Do zadań Sekretarza należy w szczególności:

1) nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie, nad przestrzeganiem wewnętrznego porządku i dyscypliny pracy, inicjowanie usprawnień, upowszechnianie nowoczesnych metod organizacji pracy;
2) analizowanie i planowanie struktury zatrudnienia, prowadzenie spraw kadrowych, gospodarki etatami i funduszem płac Urzędu;
3) prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem kadr Urzędu;
4) nadzór nad realizowaniem dostępu do informacji publicznej oraz ochroną danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie;
5) zapewnienie bezpieczeństwa danych i informacji przetwarzanych w Urzędzie;
6) nadzór i koordynowanie oraz kontrola rozpatrywania skarg, wniosków i petycji;
7) koordynacja funkcjonowania kontroli zarządczej w Mieście;
8) koordynacja prac związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów, referendów i spisów;
9) prowadzenie rejestru samorządowych instytucji kultury Miasta.

4. Sekretarzowi Miasta podlegają bezpośrednio następujące komórki organizacyjne Urzędu:

1) Referat Planowania Przestrzennego i Estetyki Miasta;
2) Referat Gospodarki Nieruchomościami;
3) Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią;
4) Referat Organizacyjny;
5) Biuro Rady Miasta;
6) Wieloosobowe Stanowisko do spraw Kadrowych.

Udostępnij na: