Światowy Dzień Świadomości Autyzmu - grafika

Od 2008 roku obchodzimy ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Światowy Dzień Świadomości Autyzmu - zaburzenia, które w Polsce występuje u ponad 400 tysięcy osób. Obchody mają propagować wiedzę na temat tego zjawiska, pomóc je zrozumieć, a także walczyć z dyskryminacją osób nim dotkniętych.

Nasze Miasto stara się wspierać osoby ze spektrum autyzmu i Fundację Radośni-Odczarujmy Autyzm, która od lat działa w Milanówku na ich rzecz. Dzięki otrzymanym w tamtym roku dofinansowaniom, w ramach dwóch projektów „Rozwój usług społecznych w Gminie Milanówek” i „Milanowskie Centrum Usług Społecznych” wyremontowany zostanie dom przeznaczony na działania Fundacji, a także co najważniejsze  uruchomiona zostanie pierwsza oferta wsparcia realizowana w tym domu dla osób ze spektrum autyzmu, m.in. działania związane z rehabilitacją.

Chcemy być solidarni z osobami z autyzmem, lepiej rozumieć ich postrzeganie świata, wspierać i włączać w każdy aspekt życia naszej lokalnej społeczności.

Od dziś, do końca kwietnia nasz urząd ozdobi niebieskie oświetlenie, by choć symbolicznie okazać nasze wsparcie.

Pamiętajmy jednak, że najważniejsza jest nasza codzienna akceptacja!

"Nasze serca biją w kwietniu na niebiesko w akcie solidarności i wsparcia." -  prezes Fundacji Radośni-Odczarujmy Autyzm, Agnieszka Izdebska.


Zobacz również:

Udostępnij na: