Herb Miasta Milanówka

Urząd Miasta Milanówka poszukuje kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze.

  1. Kierownik Referatu Technicznej Obsługi Miasta
  2. od Podinspektora do Głównego specjalisty w Referacie Gospodarki Nieruchomościami
  3. Podinspektor w Referacie Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonych kopertach:

  • osobiście w Sekretariacie Urzędu Miasta Milanówka, ul. Kościuszki 45,
  • pocztą na adres: Urząd Miasta Milanówka, ul. Kościuszki 45, 05–822 Milanówek.

Ze względu na przeciwdziałanie i zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 dopuszczalne jest przesłanie skanów dokumentów aplikacyjnych na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Oryginały dokumentów aplikacyjnych zostaną zweryfikowane przez komisję w trakcie rekrutacji.

Rozpatrywane będą tylko kompletne oferty, które wpłyną do podanych terminów. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonych terminiach nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.milanowek.pl oraz na tablicy informacyjnej w budynkach A i C Urzędu Miasta.

Udostępnij na: