CO TO JEST BUDŻET OBYWATELSKI?

Budżet Obywatelski, zwany także partycypacyjnym, to wydzielona część budżetu miasta, o której przeznaczeniu współdecydują sami mieszkańcy miasta. Mieszkańcy mogą zgłosić propozycje ważnych inwestycji w mieście, a następnie w powszechnym głosowaniu sami dokonują ostatecznego wyboru projektów do realizacji.

Środki mogą być przeznaczone na zadania, których realizacja leży w kompetencji gminy. Projekty mogą dotyczyć zarówno poprawy infrastruktury miejskiej, jak i polityki społecznej, edukacji, ochrony środowiska, kultury, sportu czy bezpieczeństwa.

Plakat Budżet Obywatelski 2023


Kwota przeznaczona w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2023 to 490 000,00 zł.

Maksymalna wartość jednego projektu to 150 000,00 zł.


Ważne terminy:

 • od 1 kwietnia do 25 maja 2022 r. – zgłoszenia projektów
 • do 25 czerwca 2022 r. – weryfikacja i ocena projektów
 • od 3 sierpnia 2022 r. do 15 września 2022 r. – głosowanie
 • do 10 listopada 2022 r. – ogłoszenie listy projektów

 ZASADY

pdfUchwała nr 376/XLIV/21 RMM z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie określenia zasad przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego w Milanówku267.95 KB 


PRZYKŁADOWE REALIZACJE

Zanim przystąpisz do wypełnienia formularza, zapoznaj się z orientacyjnymi kosztami najczęściej zgłaszanych projektów miejskich inwestycji.


DOKUMENTY

Formularz należy złożyć w terminie do 25 maja 2022 r.:

 • pocztą na adres: Urząd Miasta Milanówka, ul. Kościuszki 45, 05–822 Milanówek,
 • w Urzędzie Miasta Milanówka w sekretariacie (Budynek „A”, ul. Kościuszki 45),
 • e-mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (pod warunkiem, że formularz oraz lista poparcia będzie stanowiła skan oryginalnych dokumentów).

ZGŁOSZONE PROJEKTY

Tytuł projektu

 Pliki do pobrania 

 Status

Informacja dodatkowa

Przebudowa i udostępnienie do powszechnego użytku placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2

pdfOpis projektu925.12 KB zatwierdzony merytorycznie Nr 5 na liście do głosowania

Kamień z tablicą upamiętniający kolejkę EKD w Milanówku

pdfOpis projektu1.55 MB zatwierdzony merytorycznie Nr 7 na liście do głosowania
Siłownia plenerowa pdfOpis projektu1.5 MB odrzucony merytorycznie Projekt jest niezgodny z § 3 ust. 8 pkt 5 Zasad przeprowadzania Budżetu Obywatelskiego stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały RMM nr 376/XLIV/21 z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie określenia zasad przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego, który mówi cytuję „W ramach procedury Budżetu Obywatelskiego nie mogą być realizowane projekty: których efekty nie spełniają kryterium ogólnodostępności dla Mieszkańców, czyli nie są dostępne bezpłatnie przez minimalny wymiar czasowy dostępności do efektów realizacji projektów, zlokalizowanych na terenach niemających charakteru przestrzeni ogólnodostępnych dla wszystkich mieszkańców miasta, tj. przez min. 6 godz. dziennie i które nie zapewniają możliwości nieodpłatnego korzystania z efektów ich realizacji na równych prawach przez Mieszkańców.”
Plac zabaw pdfOpis projektu1.43 MB zatwierdzony merytorycznie Nr 8 na liście do głosowania
Parking i miejsce do zabawy dla młodzieży pdfOpis projektu1.53 MB odrzucony merytorycznie Projekt jest niezgodny z § 3 ust. 8 pkt 5 Zasad przeprowadzania Budżetu Obywatelskiego stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały RMM nr 376/XLIV/21 z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie określenia zasad przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego, który mówi cytuję: „W ramach procedury Budżetu Obywatelskiego nie mogą być realizowane projekty: które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, (…) których efekty nie spełniają kryterium ogólnodostępności dla Mieszkańców, czyli nie są dostępne bezpłatnie przez minimalny wymiar czasowy dostępności do efektów realizacji projektów, zlokalizowanych na terenach niemających charakteru przestrzeni ogólnodostępnych dla wszystkich mieszkańców miasta, tj. przez min. 6 godz. dziennie i które nie zapewniają możliwości nieodpłatnego korzystania z efektów ich realizacji na równych prawach przez Mieszkańców, (…) które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności.”
Zakup lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego dla OSP Milanówek pdfOpis projektu927.89 KB zatwierdzony merytorycznie Nr 10 na liście do głosowania
Klub zdrowia i urody pdfOpis projektu934.09 KB odrzucony merytorycznie Projekt jest niezgodny z § 3 ust. 8 pkt 5 Zasad przeprowadzania Budżetu Obywatelskiego stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały RMM nr 376/XLIV/21 z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie określenia zasad przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego, który mówi cytuję „W ramach procedury Budżetu Obywatelskiego nie mogą być realizowane projekty: których efekty nie spełniają kryterium ogólnodostępności dla Mieszkańców, czyli nie są dostępne bezpłatnie przez minimalny wymiar czasowy dostępności do efektów realizacji projektów, zlokalizowanych na terenach niemających charakteru przestrzeni ogólnodostępnych dla wszystkich mieszkańców miasta, tj. przez min. 6 godz. dziennie i które nie zapewniają możliwości nieodpłatnego korzystania z efektów ich realizacji na równych prawach przez Mieszkańców.
Świąteczna iluminacja na skrzyżowaniu ul. Ludnej i W. Polskiego, od strony ul. Ludnej pdfOpis projektu691.14 KB zatwierdzony merytorycznie Nr 3 na liście do głosowania
Świąteczna iluminacja na ulicy Ludnej – Sowy na latarniach pdfOpis projektu582.63 KB zatwierdzony merytorycznie Nr 6 na liście do głosowania 

Świąteczna iluminacja – 3 metrowa wiewiórka

pdfOpis projektu615.45 KB

pdfAktualizacja524.63 KB 

zatwierdzony merytorycznie Nr 9 na liście do głosowania
Aktywnie w Milanówku o zmianach klimatu pdfOpis projektu2.43 MB

zatwierdzony merytorycznie

Nr 1 na liście do głosowania
Modernizacja placu zabaw przy ulicy Kościelnej oraz doposażenie placów zabaw przy SP nr 1 i przy ulicy Przyszłości pdfOpis projektu1.24 MB zatwierdzony merytorycznie

Nr 2 na liście do głosowania 

Odpoczywaj aktywnie – w zdrowym ciele zdrowy duch

pdfOpis projektu1.97 MB zatwierdzony merytorycznie Nr 4 na liście do głosowania

Po weryfikacji wszystkich zgłoszonych projektów, poniżej przedstawiamy listę pozytywnie ocenionych projektów wraz z wylosowaną kolejnością. Głosowanie rozpocznie się 3 sierpnia 2022 r.

Głosować można na dwa sposoby:

 1. W formie papierowej poprzez wrzucenie uzupełnionej karty do głosowania do urny znajdującej się w jednej z czterech dostępnych lokalizacji:
  1. Sekretariat Urzędu Miasta budynek A, ul. Kościuszki 45 (w godzinach pracy Urzędu),
  2. Punkt Obsługi Interesanta Urzędu Miasta budynek C, ul. Spacerowa 4 (w godzinach pracy Urzędu),
  3. Milanowskie Centrum Kultury, ul. Kościelna 3 (w godzinach pracy MCK),
  4. Straż Miejska, ul. Warszawska 32 (całodobowo).
 2. Za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej Miasta w zakładce Budżet Obywatelski.

Głosowanie potrwa do 15 września 2022 r.

Udostępnij na: