11 listopada 2021 r. odbyła się uroczysta gala XV edycji Milanowskiego Liścia Dębu, podczas której zostały wręczone statuetki dla najaktywniejszych i najbardziej zaangażowanych w rozwój naszej społeczności mieszkańców.

W tym roku decyzją Kapituły wyróżnienie otrzymały:

Pani Łucja Świątkowska 

Łucja Świątkowska

Urodzona się 17 września 1923 roku w Łodzi, skąd przed wybuchem II Wojny Światowej przeprowadziła się wraz z rodziną do Milanówka. Córka dyrektora technicznego Centralnej Stacji Jedwabniczej oraz absolwentka szkoły powszechnej i kompletów tajnego nauczania w Milanówku.

Żołnierz Wojskowej Służby Kobiet Armii Krajowej ps. „Wiśka” w V referacie łączności Obwodu „Bażant” Ośrodka „Mielizna”. Była łączniczką i pracowała w szpitalach powstańczych w Milanówku jako sanitariuszka. Aktywnie uczestniczyła w życiu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej i nadal możemy liczyć na jej obecność w trakcie uroczystości patriotycznych organizowanych w naszym mieście.

Jako Absolwentka prowadzonej przez Władysława Jastrzębskiego Żeńskiej Szkoły Architektury oraz Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej zaprojektowała:

  • emblemat Obwodu „Bażant” Armii Krajowej
  • sztandar ośrodka AK „Mielizna” (wspólnie z Feliksem Dzierżanowskim)
  • tablicę pamiątkową „W hołdzie Żołnierzom Armii Krajowej Ośrodka Mielizna” znajdującą się w kościele św. Jadwigi Śląskiej w Milanówku.
  • nagrobek żołnierzy Armii Krajowej zabitych w Lasku Pondra 10 sierpnia 1944 roku, który znajduje się na cmentarzu parafialnym w Milanówku.

Odznaczona medalem Wojska, Krzyżem Armii Krajowej, Odznaką za Akcję „Burza” oraz Odznaką weterana Walk o Niepodległość.

W 2021 roku została uhonorowana statuetką Milanowskiego Liścia Dębu za patriotyzm i pielęgnowanie pamięci o działalności Armii Krajowej w Milanówku.


 Pani Małgorzata Osiadacz

Małgorzata Osiadacz

Małgorzata Osiadacz od urodzenia mieszka w Milanówku, od lat jest społecznikiem aktywnie działającym na rzecz miasta i jego mieszkańców. Jeszcze w czasach szkolnych jako członek Ligi Ochrony Przyrody była propagatorką edukacji ekologicznej. Współorganizowała również akcję zalesiania i porządkowania Milanówka.

Ukończyła Akademię Medyczną w Warszawie i przez 22 lata pracowała jako lekarz w szpitalu na Turczynku. W trudnych latach 80-tych podejmowała współpracę z licznymi ośrodkami, by z „zagranicznych darów” pozyskiwać lekarstwa na potrzeby szpitala. Aktywnie uczestniczyła również w rozprowadzaniu cegiełek na budowę Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim. Przez lata organizowała i wspierała liczne działania prozdrowotne realizowane na terenie Milanówka. Jest lekarzem wielu pokoleń Milanowian, zawsze serdecznym zaangażowanym i pomocnym.

W 2021 roku została uhonorowana statuetką Milanowskiego Liścia Dębu za działalność na rzecz rozwoju profilaktyki prozdrowotnej oraz serce i troskę o zdrowiewielu pokoleń Milanowian.


Pani Maria Barbarska

Maria Barbarska

Maria Barbarska w Milanówku mieszka już ponad 40 lat. Przez ten czas realizowała wiele działań i angażowała się w życie lokalnej społeczności. Bezgranicznie poświęciła się środowisku milanowskich seniorów. Prezesem Milanowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku jest już od wielu lat.

Przez ten czas budowała ofertę zajęć i aktywności angażujących zarówno ciała, jak i umysły. Poświęcając swój czas, poprzez społeczne działanie  organizowała wykłady z różnych dziedzin nauki, takich jak medycyna, sztuka czy geografia. Promowała również wiedzę o Milanówku i jego historii. Dbała, by seniorzy z MU3W zawsze byli obecni podczas uroczystości patriotycznych oraz innych działań organizowanych w naszym mieście.

Dzięki aktywności Pani prezes studenci Milanowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku mają możliwość zwiedzić nie tylko najciekawsze miejsca w Polsce, ale również za granicą. Poza organizowaniem działań MU3W zawsze wraz razem ze studentami uczestniczy we wszelkich aktywnościach, wyjazdach, wykładach czy spotkaniach. Jej działalność to dbałość o wysoki poziom i zróżnicowaną ofertę skierowaną do seniorów, ale to przede wszystkim znakomita integracja tej wyjątkowej grupy naszej lokalnej społeczności.  

W 2021 roku została uhonorowana statuetką Milanowskiego Liścia Dębu za działalność społeczną i zaangażowanie w integrację środowiska milanowskich seniorów.

Udostępnij na: