Spotkanie z ARCHI-PRZYGODĄ (wg programu Narodowego Centrum Kultury) w kl. 2a (Szkoła Podstawowa nr 2 w Milanówku) pt. "W trosce o wodę i zieleń".

Ostatnie spotkanie z „Archi-przygodą” było wyjątkowe, gdyż odbyło się on-line. Wspólnie zastawialiśmy się nad rozwiązaniami stosowanymi w projektowaniu miast, mogącymi pomóc w zatrzymywaniu i gromadzeniu wody opadowej w gruncie. Jak wykorzystać tę wodę i uatrakcyjnić ulice miast zielenią? Nikt przecież nie lubi stojącej wody na ulicy po ulewnym deszczu.

Najpierw obejrzeliśmy film edukacyjny Fundacji Uniwersytet Dzieci pt. „Jak wyglądałoby życie na ziemi bez drzew?”. Potem omówiliśmy wraz z panią architekt przyczyny zalewania miast podczas deszczu oraz różne sposoby jak można temu zaradzić. Były zdjęcia, pytania i gorąca dyskusja, w wyniku której w głowach uczniów pojawiło się wiele ciekawych oraz interesujących rozwiązań.

Dzieci szukały pomysłów na własne miasto oraz otoczenie swoich domów. W ten sposób dołączyły do rozwiązań dla zieleni i wody deszczowej realizowanych przez dorosłych w mieście. Wcześniej także pomagały Pani Ogrodnik sadzić drzewa w mieście. Na ich rysunkach znajdziemy ulice obsadzone różnymi roślinami, strumyki deszczowe w rowach ulicznych, małe bajorka na skwerkach do gromadzenia się wody, większe ogrody deszczowe oraz wszelkie inne„ gąbki deszczowe” w mieście. Zwracaliśmy również uwagę na przerywanie krawężników przepustami, które umożliwiają spływanie wody na obniżone skrawki zielone wykonane w technologii ogrodów deszczowych.

Dorośli, korzystajmy z pomysłów najmłodszych mieszkańców miasta!

Prowadzące zajęcia: Ewa Skalska - nauczycielka kl.2a i arch. Krystyna Słowik


 

Archiprzygoda - prezentacja prac uczniów sp2 - 1

Archiprzygoda - prezentacja prac uczniów sp2 - 2

Archiprzygoda - prezentacja prac uczniów sp2 - 3

Udostępnij na: