Herb Rada Miasta Milanówka

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Milanówka, prosi o wzięcie udziału w posiedzeniu ww. Komisji, które odbędzie się on-line w dniu 27 grudnia 2021 r. (poniedziałek) o godz. 18:30. 

Proponowany porządek obrad:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Opinia Komisji Rewizyjnej dotycząca zmiany terminu kontroli Komisji Rewizyjnej w Referacie Budżetowo-Księgowym Urzędu Miasta Milanówka w 2021 r.
  3. Sprawy różne.

Z poważaniem,

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Krzysztof Wiśniewski


Zobacz również: 

LIV Sesja Rady Miasta Milanówka – projekty uchwał

Udostępnij na: