Poniżej przedstawiamy zestawienie oświadczeń majątkowych osób, które są zobligowane do ich złożenia zgodnie z art. 24h ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym: „Radni, wójt, zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta są obowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym”.

 1. pdfAnna Haber
 2. pdfAnna Krystek
 3. pdfBożena Osiadacz
 4. pdfEwa Galińska
 5. pdfElżbieta Kubek
 6. pdfHenryk Dąbek
 7. pdfHanna Młynarska
 8. pdfJanina Moława
 9. pdfJarosław Paćko
 10. pdfKrzysztof Wiśniewski
 11. pdfMałgorzata Trębińska
 12. pdfRobert Czarnecki
 13. pdfWaldemar Parol
 14. Witold Rytwiński
 15. pdfWłodzimierz Starościak
 16. pdfPatrycja Kaniewska

Zobacz również:

Udostępnij na: